پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی

پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی به همراه نمره گذاری، روایی و پایایی معتبر

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 13 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II): این مقیاس، یک فرم کوتاه 13 سؤالی به صورت خودگزارشی است. در این پرسشنامه چندین گروه سؤال وجود دارد و هر سؤال بیان کننده ی حالتی در فرد است. همچنین، در این پرسشنامه نقطه ی برشی به عنوان عدم وجود افسردگی معرفی نشده است(فتحی آشتیانی، 1388، ص326). 

 

 

 

برای محاسبه ی نتایج، باید نمراتی را که آزمودنی با کشیدن دایره مشخص کرده است با یکدیگر جمع شود. چنانجه مراجع یا بیماری در یک یا چند مقوله بیش از یک سؤال را با دایره مشخص کرده باشد، فقط یک سؤال از آن مقوله و آن هم سؤالی را که بالاترین نمره را دارد، به حساب می آید. ازآنجا که در هرمقوله، بالاترین نمره 3 است، بنابراین حداکثر نمره مقیاس 39 خواهد بود. این پرسشنامه در ایران به دفعات اعتباریابی شده است(براهنی، 1363و دادستان، 1372؛ پورشهباز، 1378)، 

 

 

 

و تعیین درجه ی افسردگی در پرسشنامه بک در آن مطایق جدول زیر است:

درجات افسردگی    سطح نمرات
هیچ یا کمترین حد    4 و کمتر
خفیف    7-5
متوسط    15-8
شدید    39-16 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

خرید فایل word پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

خرید پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

خرید پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

دانلود مقاله پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

دریافت مقاله پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

خرید فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

خرید مقاله پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از download

دانلود مقاله پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

خرید پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

دریافت فایل word پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

دریافت فایل word پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

دانلود فایل word پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

خرید فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از www

دانلود مقاله پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

خرید فایل word پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

دانلود مقاله پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

خرید تحقیق پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

دانلود پروژه پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

دانلود فایل word پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

دریافت مقاله پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

دانلود فایل پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

دریافت فایل word پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free

خرید تحقیق پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه 13 سوالی از free


مطالب تصادفی